Школски одбор

Чланови ШО из редова наставника

Славимирка Плећаш Петровић slavimirka.plecaspetrovic@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Роберт Катона robert.katona@dositej-obradovic.edu.rs наставник физичког васпитања
Саша Саулић admin@dositej-obradovic.edu.rs наставник математике

Чланови школског одбора из реда родитеља

Владимир Мајски

Чланови ШО из локалне самоуправе