ЧИТАЛИЋИ –КРЕАТИВЦИ

Наша школа је учествовала у Међушколском образовно-васпитном пројекту „Читалићи 2023.” подржаном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
К О Н К У Р С Смотра читалаштва „Читалићи 2023.” расписали су са темом „Словенске митологије и митолошких бића“, за предшколце и ученике основних и средњих школа Србије и других земаља, ученике српских школа у дијаспори, наставнике, стручне сараднике, студенте србистике и сродних предмета.
У категорији Читалићи Креативци учествовали су ученици 3. разреда наше школе :Тија Танковић, Јована Тодорић, Лазар Овцин, Марко Обрадовић, Дуња Мудринић.Веома успешно су испунили свој задатак под менторством учитељице Мирјане Лазинице у креирању читалачког дневника .

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

УЧЕНИЦИ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

Ученици који остварују право на бесплатне уџбенике:
-Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи).
-Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану,укључујући и ИОП 3.
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који васпитно-образовни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници(увећан фонт,Брајево писмо,електронсји формат).
-Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
-Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви,а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату,са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
-За ученике из социјално/материјално угрожених породица-примаоци новчане социјалне помоћи, РЕШЕЊЕ(копија ) којом се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
-За ученике који су у породици теће или свако наредно рођено дете које је у систему
школовања (средња школа, факултет),потврду васпитно –образовне установе о својству
ученика,односно студента.Поврда образовне-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
-За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налази се у
основној школи,школа не издаје потврду,јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
-За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном
образовном плану, није потребна посебна документација,јер школа поседује податке о
наведеним ученицима.

Рок за достављање потребне документације је 4. април 2023. године, библиотекарки школе!