Цвет за моју маму

Организација Асоцијација жена РС ООГО Сомбор је и ове године организовала конкурс за ученике првог разреда.Наша ученица 1.-4 Вера Павловић је добила другу награду, подршку су јој пружили учитељица Слободанка Цици Поповић и њени другари.Док је Клара Менђан ,ученица 2.-4 била учесник програма и представила се рециталом.

foto