UGLEDNI ČAS MATEMATIKE

U okviru Erasmus+ projekta „Nauči me – naučiću te“, nastavnik matematike, Saša Saulić, održao je u sedmom razredu ugledni čas integrisane nastave matematike i likovne kulture.Tokom časa su se učenici podsetili načela komponovanja, ponovljeni su pojmovi kao što su harmonija, kontrast, valer i gradacija. Nakon toga su konstruisali „Pitagorinog puža“ i na taj način imali mogućnost da primene Pitagorinu teoremu u konstrukciji duži, kao i svoja znanja o valeru i gradaciji.

фото