Дан стручног усавршавања

Радно и суботом, 29. 10. 2022. одржан је семинар за наставнике предметне и разредне наставе у нашој школи.
Обука је била на тему „Како помоћи ученицима са проблемима у понашању“.Предавачи су били педагог -Јелена Бошковић и психолог –Кристина Томић, испред Центра за стручно усавршавање Ужице.Обука је текла у радној атмосфери ,водиле су је кроз различите радионице, кроз практичне примере и разменом искустава.
Циљ обуке је био подизање нивоа свести и осетљивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања.Повећања компетенција наставника за остваривање позитивних промена у понашању ученика.Обучавање наставника за изградњу партнерских односа са родитељима.Обогаћивање знања наставника о моделима превенције проблема у понашању ученика.