NAŠI NASTAVNICI NA MOBILNOSTI U PULI 3. DAN

Trećeg dana su naši nastavnici posmatrali časove biologije, fizike, matematike, razredne nastave i informatike u OŠ „Stoja“ i razgovarali sa kolegama o kriterijumima ocenjivanja i nastavnim planovima i programima, a sa socijalnim pedagogom škole Eminom Laštrić o prilagođavanju nastavnih programa učenicima. Tokom popodneva i večeri direktor škole Zoran Bjelopetrović i koordinator za OŠ „Stoja“, Ina Plejić Morarević, su poveli nastavnike u obilazak kaštela Morosini-Grimani u Svetvinčentu i uljaru Chiavalon u Vodnjanu.

foto