Уважавајмо и поштујмо једни друге

У току школске године сви запослени у нашој школи разговарамо са ученицима о лепом понашању у школи, о томе колико је важно да развијају здраве међуљудске односе, да се међусобно уважавају и поштују, да буду један другом подршка и пријатељи. Трудимо се да их усмеравамо да буду добри људи. Психолог наше школе Меира Мрђенов је подршка свим акт ерима школског живота. У оквиру Дечије недеље одржала је на часовима одељенског старешине предавање о ненасилној комуникацији у једном седмом и четвртом одељењу. Још једном је подсетила ученике о важности лепе речи и да је то једино прави избор.