„На крилима детињства“

Ученици наше школе одељења 2-3 и учитељица Мирјана Лазиница били
су на 14. Међународном фестивалу дечијег стваралаштва „На крилима
детињства“ на Панонији 4. јуна 2022. године.Учествовали су у
радионицама : Музикаљење/интерпретације; Сликовање; Плесачи
Паноније; Драма у Каштелу.У радионици коју води познати дечији писац
Урош Петровић „Потрага за благом“ освојили су 1. место.