PRVA NAGRADA NA FESTIVALU „Fizi Bizi“

Festval „Fizi-Bizi“ održan je online29. 11 .2021. godine. Naš učenik, Nikola Maričić,iz VII 2 razreda, pod vođstvom nastavnika -mentora, Dragane Sekulić, osvojio je prvu nagradu za naučno istraživački rad “Zeleni grad“, na festivalu „Fizi-Bizi“. Na poklon je dobio bon za knjižare „Pergamona“ i „ Delfi“.
Organizator festivala je Centar za razvoj obrazovanja „Planeta“ , a festival podržavaju Grad Sombor i Centar za promociju nauke, uz partnerstvo sa Fondacijom Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor i Gimnazijom „Veljko Petrović“ Sombor.

 

Zeleni grad i njegova klima
Rezime: Klimatske promene su sve češće, a stanovnici gradova sučavaju se sa sve toplijim letima. Dešava se i da gradovi imaju višu temperaturu vazduha u odnosu na okolinu, što nazivamo fenomenom toplotnih ostrva. U radu sam ispitivao eventulane razlike u temperaturi vazduha u različitim delovima moga grada. Na osnovu dobijenih rezultata zaključio sam da zelenilo utiče na snižavanje temperature vazduha u gradu.