ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ИЗНОСИ 300,00 ДИН.
НОВАЦ СЕ УПЛАЋУЈЕ НА РАЧУН ШКОЛЕ ДО 30.09.2020.год А ЈЕДАН ПРИМЕРАК УПЛАТНИЦЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉ.СТАРЕШИНИ КОЈИ ТРЕБА ДА САСТАВИ СПИСАК И ПРЕДА ГА СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ.

ОСИГУРАЊЕ ЈЕ ДОБРОВОЉНО (ко жели).

Молимо Вас,да поштујете рок.