POLAGANJE MALE MATURE

Polaganje male mature

 • Srpski jezik
  17.06.2020. sreda, srpski/maternji jezik, od 9:00-11:00 časova
 • Matematika
  18.06.2020. četvrtak, matematika, od 9:00-11:00 časova
 • Kombinovani test
  19.06.2020. petak, kombinovani test, od 9:00-11:00 časova
 • Preliminarni rezultati završnog ispita
  23.06.2020. utorak, preliminarni rezultati završnog ispita objavljuju se u osnovnim školama do 8:00 časova
 • Prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika
  23.06.2020. utorak, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika na preliminarne rezultate završnog ispita, od 08:00 do 15:00 časova u osnovnim školama
  24.06.2020. sreda, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika u okružnim komisijama, od 08:00 do 16:00 časova
 • Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
  28.06.2020. nedelja, objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita do 8:00 časova
 • Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnim školama:
  29. i 30.06.2020. od 08:00 do 16:00 časova
 • Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima:
  07.07.2020. nedelja, do 24 časa
 • Upis učenika u srednje škole
  08. i 09.07.2020. upis učenika u srednje škole od 08:00 do 15:00 časova

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu:

 • Opšteg uspeha od VI do VIII razreda (60 bodova)
 • Uspeha na završnom ispitu (bodova: 13 srpski (maternji) jezik + 13 matematika + 14 kombinovani test)