Обустава наставе у школи

Од сутра се обуставља настава у школи. Ученици и родитељи ће о организацији наставе бити обавештавани благовремено на сајту школе и од одељењских старешина и учитеља.