ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Редни број: 3/2019

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1, 2 , 3 и 4.  РАЗРЕДА И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8.  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јеовде.

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ИЗНОСИ 400,00 ДИН.
НОВАЦ СЕ УПЛАЋУЈЕ НА РАЧУН ШКОЛЕ ДО 29.09.2019.год А ЈЕДАН ПРИМЕРАК УПЛАТНИЦЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉ.СТАРЕШИНИ КОЈИ ТРЕБА ДА
САСТАВИ СПИСАК И ПРЕДА ГА СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ.

ОСИГУРАЊЕ ЈЕ ДОБРОВОЉНО (ко жели).

Молимо Вас,да поштујете рок.