БЕЗБЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА МЛАДИХ

У нашој школи је 29.1.2019.године одржано предавање на тему : Безбедна електронска
комуникација младих у организацији Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
Предавању су присуствовали ученици осмог разреда. На занимљив начин са ученицима је разговарано о следећим темама:

  1. Комуникација људи
  2. Манипулисање тинејџерима
  3. Светла и тамна страна друштвених мрежа
  4. Безбедна електронска комуникација

Циљ предавања је био да ученици освесте опасности електронске комуникације и
начине заштите, да са родитељима и наставницима остварују добру комуникацију, такође у циљу заштите на интернету.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће у наредном периоду наставити са
овим и сличним активностима, те постоји могућност да се предавањима присуствују и
други ученици.