Клуб родитеља

У ОШ „Доситеј Обрадовић“ основан је Клуб родитеља у циљу побољшања сарадње породице и школе. Овај циљ је саставни део Развојног плана школе за наредне четири године. Након првог састанка, на ком је Клуб формиран, именован председник Клуба и договорен плана рада, у децембру 2018. је реализована прва активност.

Клуб родитеља чине родитељи који су додатно заинтересовани за сарадњу са
школом, на различите начине. Родитељи су путем анкете изразили могућности сарадње и на основу тога састављен је план рада за ову школску годину.

За све ученике 4.разреда реализована је едукација о болестима зависности у облику
интерактивне размене знања и информација ученика и родитеља Александре Шолајић.
Ученици су били веома заинтересовани, спремни да науче ново и поделе своја знања са
осталима.

Овом приликом упућујемо захвалност нашем родитељу и ученицима, а у другом
полугодишту настављамо са активностима Клуба родитеља.