Обавештење

У циљу безбедности ученика и превенције насиља у школи за време великог
одмора ученици могу да се крећу и налазе у дворишту и то испред главног улаза,
испред ученичког улаза и на спортском терену поред зграде школе. Директор
забрањује кретање ученика у дворишту иза школе. Уколико иза школе приметимо
ученике, исти ће бити кажњени.