ПРВИ СУСРЕТ СА ЕКСПЕРИМЕНТОМ

Захваљујући подршци учитељице Зорице Грба Богишић, ученици III 2 одељења ОШ “Доситеј Обрадовић”, имали су прилику да се друже и уче са студентима Педагошког факултета из Сомбора. Наталија Жујовић, студенткиња докторских наука на овом факултету, је са ученицима утврдила успешно усвојено градиво из предмета Природа и друштво, а из области магнетизма и електрицитета и час употпунила експериментима са којима је пре месец дана наступила на овогодишњем Фестивалу науке у Новом Саду.

Ученици су, примењујући стечено знање и играјући се са две поменуте појаве, успешно раздвајали смеше, покретали предмете које је наизглед немогуће покренути, и проверавали сопствену прецизност и стрпљење играјући се са “спретном руком”. На другом часу поновили су овогодишње градиво везано за неживу природу, својства воде, процес њеног кружења у природи и међусобну повезаност живе и неживе природе ( услови живота, станишта и сл. )

Крај школске године искоришћен је да се са ученицима разговара и о актуелним темама и градиво предмета повеже са климатским променама као последицом негативног деловања човека. Ученицима су приказане последице ефекта стаклене баште који последњих деценија доприноси порасту температуре ваздуха на Земљи.