ОЧИГЛЕДНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ

Рециклажа није бламажа

У четвртак , 10. маја 2018. године, у оквиру предмета грађанско васпитање, ученици шестог разреда су посетили Рециклажни центар у Сомбору. Општи циљ обиласка овог места, на периферији нашег града, био је оспособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице,подстицање поштовања вредности кроз практично деловање као и подизање нивоа еколошке свести ученика. Домаћини су се потрудили да упознају ученике са поступком селекције рециклабилног отпада. Имали су прилику да разгледају погон за примарну селекцију и упознају елементе самог поступка селекције. Занимљиво излагање из области екологије и заштите животне средине допринело је да заједно дођемо до закључка о неопходности одговорног деловања сваког од нас. Потребно је да се рециклажа као вид бриге о животној средини више промовише,мишљења су сви ученици који су били више него задовољни часом у Рецилкажном центру.

Гојко Безбрадица и Зорица Голубовић