Наставна субота

СУБОТА 14.04.2018. ЈЕ ПО КАЛЕНДАРУ НАСТАВНИ ДАН. РАДИ СЕ ПО РАСПОРЕДУ ЗА ПЕТАК.
ЧАСОВИ СУ СКРАЋЕНИ 15, ВЕЛИКИ ОДМОР 10 МИНУТА. ДРУГА СМЕНА ПОЧИЊЕ У 12,00 ЧАСОВА.
УЧЕНИЦИ 8.РАЗРЕДА НЕМАЈУ НАСТАВУ У СУБОТУ (полажу два теста пробног
завршног испита у фискултурној сали.)