ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Пробни испит је прилика за ученике да се упознају са редоследом корака,
обавезама у вези са завршним испитом. Ученици имају прилику да на
непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета.
Резултати пробног испита се не претварају у оцене, наставници ће те
резултате користити у сврху планирања припремне наставе.

У петак 13.априла 2018.године у 12,00 часова ученици раде тест из
математике и анонимно попуњавају упитник.

У суботу 14.априла 2018.године у 9,00 часова раде тест из српског, пауза је од
11,00 до 11,30, а у 11,30 раде комбиновани тест.

Ученици могу тестове радити 120 минута.
Првих 45 минута и последњих 15 минута не може се излазити из сале.
Од прибора се може понети графитна оловка, хемијска оловка, гумица,
лењири, шестар.

Не могу се користити мобилни телефон ни дигитрон.
Може се унети само вода.
Ученици ће седети распоређени у фискултурној сали по азбучном реду.