Разредна настава

Бранко Тиодоровић branko.tiodorovic@dositej-obradovic.edu.rs учитељ
Даворка Поњевић davorka.ponjevic@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Ирена Шестак irena.sestak@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Милица Шимурда milica.simurda@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Мирјана Лазиница mirjana.lazinica@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Наташа Стојановић natasa.stojanovic@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Радмила Пешаљ radmila.pesalj@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Славимирка Плећаш Петровић slavimirka.plecaspetrovic@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Слободанка Тодоровић slobodanka.todorovic@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Светлана Латас svetlana.latas@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Весна Врачарић vesna.vracaric@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Виолета Катона violeta.katona@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Злата Коловиц zlata.kolovic@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Зорица Грба Богисиц zorica.grba.bogisic@dositej-obradovic.edu.rs учитељица
Марина Радић marina.radic@dositej-obradovic.edu.rs учитељца
Бјанка Цветковић bjanka.cvetkovic@dositej-obradovic.edu.rs учитељ у боравку
Бранкица Мишић brankica.misic@dositej-obradovic.edu.rs учитељ у боравку
Марина Чернуш marina.cernus@dositej-obradovic.edu.rs учитељица веронауке
Марина Диоши marina.diosi@dositej-obradovic.edu.rs учитељица веронауке
Рина Хољевац rina.holjevac@dositej-obradovic.edu.rs наставница енглеског језика
Софија Гајић sofija.gajic@dositej-obradovic.edu.rs наставница енглеског језика