Предметна настава

Гојко Безбрадица gojko.bezbradica@dositej-obradovic.edu.rs наставник географије
Симон Савовић simon.savovic@dositej-obradovic.edu.rs наставник ликовне културе
Саша Саулић admin@dositej-obradovic.edu.rs наставник математике
Дејан Гостовић dejan.gostovic@dositej-obradovic.edu.rs наставник музичке културе
Небојша Стојилковић nebojsa.stojilkovic@dositej-obradovic.edu.rs наставник српског језика
Стојан Вулевић stojan.vulevic@dositej-obradovic.edu.rs наставник физике
Роберт Катона robert.katona@dositej-obradovic.edu.rs наставник физичког васпитања
Драгана Секулић dragana.sekulic@dositej-obradovic.edu.rs наставница биологије
Драгана Пејиновић dragana.pejinovic@dositej-obradovic.edu.rs наставница биологије
Гордана Ралевић gordana.ralevic@dositej-obradovic.edu.rs наставница енглеског језика
Теодора Турнер teodora.turner@dositej-obradovic.edu.rs наставница енглеског језика
Виолета Мајски violeta.majski@dositej-obradovic.edu.rs наставница информатике
Радмила Делић radmila.delic@dositej-obradovic.edu.rs наставница историје
Сања Шарић sanja.saric@dositej-obradovic.edu.rs наставница историје
Јована Лопар jovana.lopar@dositej-obradovic.edu.rs наставница математике
Славица Грба slavica.grba@dositej-obradovic.edu.rs наставница математике
Светлана Стојановић svetlana.stojanovic@dositej-obradovic.edu.rs наставница математике
Анита Тепшић anita.tepsic@dositej-obradovic.edu.rs наставница немачког језика
Ирина Цурновић irina.curnovic@dositej-obradovic.edu.rs наставница немачког језика
Ивана Војновић ivana.vojnovic@dositej-obradovic.edu.rs наставница немачког језика
Јефимија Топаловић jefimija.topalovic@dositej-obradovic.edu.rs наставница српског језика
Нада Кузманов nada.kuzmanov@dositej-obradovic.edu.rs наставница српског језика
Слађана Четник sladjana.cetnik@dositej-obradovic.edu.rs наставница технике и технологије
Виолета Станков violeta.stankov@dositej-obradovic.edu.rs наставница технике и технологије
Марија Сударић marija.sudaric@dositej-obradovic.edu.rs наставница физике
Катарина Наумов katarina.naumov@dositej-obradovic.edu.rs наставница физичког васпитања
Драгана Паклединац dragana.pakledinac@dositej-obradovic.edu.rs наставница хемије