Контакт

ОШ „Доситеј Обрадовић

Славише Вајнера Чиче 2

25000 Сомбор, Војводина, Србија.

Телефон: +381 (0)25 440 430

Fax: +381 (0)25 440 431

Е- mail : osdosobradovic@mts.rs

директор: Владимир Карановић
секретар: Маја Пенџић