Распоред звона

РАСПОРЕД ЗВОНА

  1. 7,30 – 8,15
  2. 8,20 – 9,05
  3. 9,10 – 9,55
  4. 10,25 – 11,10
  5. 11,15 – 12,00
  6. 12,05 – 12,50
  7.  12,55 – 13,40