Захвалница

Захваљујемо се Покрајинском секретаријату за спорт и омладину који је одобрио пројекат „Спортом до здравља“ и тиме нам помогао у набавци спортске опреме и реквизита за рад на часовима, секцијама и модулима спорта.
Надамо се да ће добијена опрема допринети бољем и савременијем развоју моторичких
способности наших ученика и да ће допринети наставницима да испуне све циљеве и
исходе часова, секција и модула.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор
Директор школе, Владимир Карановић