ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

У среду 19.12.2018. ће часови у обе смене бити скраћени по 15 минута, а друга смена почиње у 12,00 часова.

Петак је последњи наставни дан у првом полугодишту. Тог дана ће часови бити скраћени по 15 минута, а друга смена почиње у 12,00.

Друго полугодиште почиње 15.01.2019. пре подне на наставу долазе учениципарних разреда, после подне долазе ученици непарних разреда.

СВИМ УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И КОЛЕГАМА

ЖЕЛИМО ДА БУДУ ЗДРАВИ И ВЕСЕЛИ

У НОВОЈ ГОДИНИ !!!

Обавештење

У циљу безбедности ученика и превенције насиља у школи за време великог
одмора ученици могу да се крећу и налазе у дворишту и то испред главног улаза,
испред ученичког улаза и на спортском терену поред зграде школе. Директор
забрањује кретање ученика у дворишту иза школе. Уколико иза школе приметимо
ученике, исти ће бити кажњени.

Рециклажа није бламажа

Наша Школа се укључила у акцију прикупљања папира, картона, лименки и
пластичних флаша, које ћемо продати Рециклажном центру а они ће их даље рециклирати.
Да бисмо ову акцију што успешније спровели у дело потребни су нам заитересовани
ученици, који ће имати задатак да воде бригу о чистоћи Школе, празне канте и који ће
одлучивати на чега ће се потрошити новац од продатих сировина. Састанак са
председницима одељења и заитересованим ученицима ће се одржати у среду, 7.11.2018. у 13.15ч у учионици бр. 16. Долазак за председнике одељења је обавезан.

Напомена за све ученике:
– У канте за папир убацивати само папир!
-У канту за лименке, убацивати само лименке!

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

Седнице одељенских већа и наставничко веће ће се одржати по следећем распореду

НИЖИ РАЗРЕДИ ПО ДОГОВОРУ СА ПП СЛУЖБОМ
5. И 7.РАЗРЕД 25.10.2018. У 12,30
6. И 8.РАЗРЕД 26.10.2018. У 12,30

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 30.10.2018. У 12,30

25.26. И 30.10.2018. ЧАСОВИ СКРАЋЕНИ 5, ВЕЛИКИ ОДМОР 10 МИНУТА