МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

Портал Моја средња школа, је посвећен завршном испиту за школску 2020/2021. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

На овим страницама можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Такоће, можете ЕЛЕКТРОНСКИ извршити жалбу на резултате теста, испунити листу жеља и уписати дете у средњу школу. Приступ је са корисничким именом и лозинком коју користите за приступ есДневнику или преко еУправе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Линк је постављен на траци за обавештења на горњем делу екрана и овде.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

ДАТУМ АКТИВНОСТ
23. јун 2021. СРПСКИ ЈЕЗИК од 9 до 11 h
24. јун 2021. МАТЕМАТИКА од 9 до 11 h
25. јун 2021. КОМБИНОВАНИ ТЕСТ од 9 до 11 h
27. јун 2021. до 10 h Прелиминарни резултати
27. јун 2021. од 10 до 16 часова Жалбе ученика на резултате завршног испита у школама
27. јун 2021. до 16 h и 28. јун 2021. до 15 h Достављање одговора на поднете пријаве
28. јун 2021. од 16 часова и 29. јун 2021. до 15 часова Жалбе ученика на резултате
завршног испита окружним комисијама
29. јун 2021. од 16 h Достављање одговора на поднете приговоре
02. јул 2021. Коначни резултати завршног испита
Од 26. јуна од 8 h до 03. јула 2021. до 24 h Попуњавање листе жеља ЕЛЕКТРОНСКИ
03. и 04. јул 2021. од 8 до 15 часова Попуњавање листе жеља У ШКОЛИ
11. јул 2021. до 8 часва Распоред ученика по школама
12. и 13. јул 2021. Упис ученика у средње школе ЕЛЕКТРОНСКИ И ЛИЧНО
12. јул 2021. од 8 до 15 часова Листе жеља – други уписни круг
14. јул 2021. Распоред ученика по школама
16. јул 2021. Упис ученика у средње школе