ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

УЧЕНИЦИ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

Ученици који остварују право на бесплатне уџбенике:
-Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи).
-Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану,укључујући и ИОП 3.
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који васпитно-образовни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници(увећан фонт,Брајево писмо,електронсји формат).
-Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
-Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви,а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату,са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
-За ученике из социјално/материјално угрожених породица-примаоци новчане социјалне помоћи, РЕШЕЊЕ(копија ) којом се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
-За ученике који су у породици теће или свако наредно рођено дете које је у систему
школовања (средња школа, факултет),потврду васпитно –образовне установе о својству
ученика,односно студента.Поврда образовне-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
-За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налази се у
основној школи,школа не издаје потврду,јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
-За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном
образовном плану, није потребна посебна документација,јер школа поседује податке о
наведеним ученицима.

Рок за достављање потребне документације је 4. април 2023. године, библиотекарки школе!

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТАКМИЧЕЊУ У КОЈЕМ УЧЕСТВУЈЕ НАША ШКОЛА

Драги сви, наша школа се придружује такмичењу “Баци, рециклирај, донирај…!” који је део иницијативе „Први корак ка чистој и отпорној локалној заједници!“

Такмичење ,,Баци, рециклирај, донирај…“ има за циљ да подстакне ученике/це основних и средњих школа са територије Града Сомбора да се активно укључе у процес прикупљања и рециклирања пластичних чепова и алуминијумских лименки у њиховим локалним заједницама.

 

Током такмичења школе ће бити рангиране на основу два критеријума:

 • Критеријум 1 – Количина сакупљених чепова и алуминијумских лименки

На крају сваког месеца, чланови пројектног тима ће измерити количине

сакупљеног материјала у свакој установи. Број бодова према овом критеријуму ће бити израчунат према следећој формули:

 

Број бодова = Количина сакупљеног материјала (кг)

_____________________________________

Укупан број ученика и запослених у школи

 

Односно, количина сакупљеног материјала ће бити подељена са укупним бројем ученика и запослених у установи. На овај начин тежимо да обезбедимо праведност при такмичењу малих и великих школа са територије Града Сомбора.

 • Критеријум 2 – Правилно одлагање материјала за рециклажу

 

На крају сваког месеца чланови пројектног тима ће додатно оцењивати правилно одлагање пластичних чепова и алуминијумских лименки (под овим критеријумомсе подразумева одсуство другог отпада у материјалу за рециклажу попут остатака воћа и поврћа, делова картона и папира итд.). Према оцени чланова пројектног тима ће бити додељен и одговарајући број бодова свакој институцији приликом преузимања материјала за рециклажу.

 

На крају сваког месеца путем друштвених мрежа и мејл адреса школе ће бити обавештене о оствареном месечном резултату и рангирању, док ће победник такмичења бити школа која  остварити најбољи укупан резултат према горе описаним елементима рангирања школа у току такмичења.

На крају самог такмичења сав сакупљен материјал ће бити продат за рециклажу, а новац сакупљен од продаје материјала дониран у хуманитарне сврхе, односно дониран за куповину неопходне опреме за збрињавање и лечење пацијената у кризи изазваној вирусом Ковид – 19 дечијем одељење Опште болнице у Сомбору.

 

Наградни фонд

На крају такмичења ,,Баци, рециклирај, донирај…“ биће награђене три првопласиране школе са територије Града Сомбора које су оствариле најбољи резултат према горе описаним елементима рангирања школа у току такмичења. У складу са пласманом институцијама су превиђене следеће награде:

 1. МЕСТО – Ваучер у вредности од 400 евра у динарској противвредности за куповину наставних средстава која ће бити усмерена ка ученицима/ама из социјално угрожених група + уступање бицикла за пресовање алуминијумских лименки у трајању од 3 месеца;
 2. МЕСТО – Ваучер у вредности од 300 евра у динарској противвредности за куповину наставних средстава која ће бити усмерена ка ученицима/ама из социјално угрожених група;
 3. МЕСТО – Ваучер у вредности од 200 евра у динарској противвредности за куповину наставних средстава која ће бити усмерена ка ученицима/ама из социјално угрожених група;

 

Трајање такмичења

Такмичење се реализује од 1. децембра 2021. године до 31. марта 2022. године. Победници такмичења ће бити проглашени на завршној конференцији поводом завршетка иницијативе, током априла месеца када ће бити и званично уручене награде школама.

 

Молим вас да се сви активно укључимо у ово такмичење, јер је корист за наше ученике вишеструка:

 

 • прикупљањем чепова и лименки допинећемо чистијој животној средини,
 •  подићи ћемо свест о значају рециклаже
 • можемо освојити лепе награде
 •  активно ћемо се укључити у решавању социјалних проблема у свом окружењу

 

Што се саме организације у нашој школи тиче, предлажем следеће:

-да свака учионица осмисли место одн. џак, кесу и сл. у којој ће се прикупљати чепови и лименке.

–  Ја ћу са Миливојем припремити место за складиштење на нивоу школе, вероватно код њега у подруму.

– направићу обавештење за сваку учионицу

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ!

Ирина, испред Еко секције

Реч директора за почетак

Драги ученици,

почетак нове школске године обелeжен је пандемијом вируса COVID 19. Да би ваш боравак у школи протекао што безбедније замолићемо вас да се држите следећих правила:

 

 • Приликом доласка у школу и чекања у реду за улазак у зграду стојите на остојању од 1.5 метар, носите маске, прођете кроз дезо баријеру са обе ноге и не дирате рукохвате на степеништу школе. Сви ученици улазе и излазе из школе на ђачки улаз.
 • Свако одељење има своју учионицу где реализује наставу из свих предмета сем из Физичког и здравственог васпитања(Ф.сала) и Информатике(кабинет Информатике).
 • За време малог одмора не напуштате учионицу, држите прописано одстојање(1.5 м) у учиници, носите маске и припремате се за следећи час.
 • Кад користите тоалет, стрпљиво чекате у реду ако је заузет на прописном остојању од 1.5 м. У тоалету може да буде онолико ученика колико има кабина и обавезно носите маске.
 • Приликом уласка и изласка из учионице обавезно вршите дезинфекцију руку.
 • Када се крећете кроз школску зграду држите одстојање и носите маске.
 • Молимо све ученике да понесу своје флашице са водом.
 • Родитељски састанци могу да се одржавају у школи, ако постоји потреба родитеља и наставника, у свим другим случајевима све информације добијаћете преко вибера,СМС-а,мејлова…

Поштовани родитељи,

почетак и ове школске године  обелeжен је пандемијом вируса COVID 19. Министарство је прописало правила за рад школа за наредну школску годину. Школе могу да раде по три модела. У ком је моделу  наша школа зависи од ситуације у Граду Сомбору и ситуације у нашој школи. Зато вас све молим да поштuјемо прописане мере да не би опет заједно пролазили кроз све недостатке наставе на даљину.

Модел са којим крећемо подразумева следеће:

 • За све ученике (комплетна одељења) образовно васпитни рад се одвија у школи кроз редовну наставу.
 • Часови трају 45 минута и сви часови се реализују у школи(нема наставе на даљину)
 • Ученици не мењају учионицу у току наставе, сем одласка на наставу Физичког и здравственог васпитања и Iнформатике(други циклус)
 • Родитељ доводи ученика до ђачког улаза где га преузимају дежурни наставници.
 • Маске су обавезне за све ученике од уласка у школску зграду до седања у клупу.
 • Маске су обавезне приликом сваког устајaња из клупе, кретања по учионици, ходнику, тоалету као и у свакој другој ситуацији у којој се тражи од њих.
 • Родитељи у школску зграду могу улазити само по позиву и у случају хитности проблема уз постовање свих мера као и ученици.
 •  Директор школе је дужан да спроводи Стручно упуство које прописује Министарство просвете науке и технолошког развоја.

Надам се да сви желимо да се нормализује ситуација, да нам деца реализују наставу у школи у пуном капацитету. Родитељима који су исказали незадовољство због обавезног ношења маски, желим поручити да у школи имамо велик број радника који имају 60+ година, да неки радници имају и онколошких проблема као и проблема за озбиљним хроничним болестима. Вашој деци на срећу највероватније неће бити ништа у случају заразе али тим људима би живот био угрожен да несавесно поступамо у овим околностима. Молим бас да будемо јединствени, дисциплиновани и покажемо солидарност све у циљу да се што пре вратимо нормалнијем животу.

Поштовани родитељи,
Продужени боравак у овој школској години одвијаће се у новом простору који се налази у сутерену школе са десне стране ђачког
улаза. Имамо жељу да се ваша деца у њему осећају пријатно, безбедно и да простор буде хигијенски на највишем нивоу. Из тих
разлога уводимо неке новине:
1. Боравак ради од 07 до 18 часова
2. Родитељи доводе ученике до ђачког улаза и ту их остављају дежурним учитељима.
3. Сви ученици првог и другог разреда који желе да користе могућност боравка морају понети са собом обућу да се преобују
приликом уласка .
4. Исто важи и за ученике од 3-5 разреда који изаберу модул ,,Настава и учење“, а користе просторије боравка.
5. После 15 часова ученици се не могу доводити у боравак на чување, јер ремете план и програм рада продуженог боравка.
6. Школа је и ове године обезбедила ужину и ручак за све ученике који то желе без обзира да ли користе продужени боравак или
не.О цени ручка и ужине информисаћемо вас чим се заврше тендери који су у току.

Директор школе
Владимир Карановић