Обавештење

У циљу безбедности ученика и превенције насиља у школи за време великог
одмора ученици могу да се крећу и налазе у дворишту и то испред главног улаза,
испред ученичког улаза и на спортском терену поред зграде школе. Директор
забрањује кретање ученика у дворишту иза школе. Уколико иза школе приметимо
ученике, исти ће бити кажњени.

Рециклажа није бламажа

Наша Школа се укључила у акцију прикупљања папира, картона, лименки и
пластичних флаша, које ћемо продати Рециклажном центру а они ће их даље рециклирати.
Да бисмо ову акцију што успешније спровели у дело потребни су нам заитересовани
ученици, који ће имати задатак да воде бригу о чистоћи Школе, празне канте и који ће
одлучивати на чега ће се потрошити новац од продатих сировина. Састанак са
председницима одељења и заитересованим ученицима ће се одржати у среду, 7.11.2018. у 13.15ч у учионици бр. 16. Долазак за председнике одељења је обавезан.

Напомена за све ученике:
– У канте за папир убацивати само папир!
-У канту за лименке, убацивати само лименке!

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

Седнице одељенских већа и наставничко веће ће се одржати по следећем распореду

НИЖИ РАЗРЕДИ ПО ДОГОВОРУ СА ПП СЛУЖБОМ
5. И 7.РАЗРЕД 25.10.2018. У 12,30
6. И 8.РАЗРЕД 26.10.2018. У 12,30

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 30.10.2018. У 12,30

25.26. И 30.10.2018. ЧАСОВИ СКРАЋЕНИ 5, ВЕЛИКИ ОДМОР 10 МИНУТА

Стручна оцена понуда у јавној набавци

Извештаја о стручној оцени понуда у јавној набавци мале вредности услуга организације извођења екскурзија и наставе у природи за ученике ОШ“Доситеј
Обрадовић“у Сомбору у шк.2018/2019.г у поступку јавне набавке мале вредности директор је донео одлуку.