UGLEDNI ČAS MATEMATIKE

U okviru Erasmus+ projekta „Nauči me – naučiću te“, nastavnik matematike, Saša Saulić, održao je u sedmom razredu ugledni čas integrisane nastave matematike i likovne kulture.Tokom časa su se učenici podsetili načela komponovanja, ponovljeni su pojmovi kao što su harmonija, kontrast, valer i gradacija. Nakon toga su konstruisali „Pitagorinog puža“ i na taj način imali mogućnost da primene Pitagorinu teoremu u konstrukciji duži, kao i svoja znanja o valeru i gradaciji.

фото

NAŠI NASTAVNICI NA MOBILNOSTI U PULI 5. DAN

Petog, poslednjeg dana su naši nastavnici posmatrali časove informatike, biologije, fizike, matematike i razredne nastave u OŠ „Stoja“, a potom su u zbornici škole podeljeni sertifikati i zahvalnice svim nastavnicima učesnicima u projektu. Zaključak svih učesnika jeste da saradnju treba nastaviti kroz nove projekte i timski rad. Tokom popodneva direktor Zoran Bjelopetrović i koordinatorka Ina Plejić Morarević su poveli naše nastavnike u obilazak Istre.

foto

NAŠI NASTAVNICI NA MOBILNOSTI U PULI 3. DAN

Trećeg dana su naši nastavnici posmatrali časove biologije, fizike, matematike, razredne nastave i informatike u OŠ „Stoja“ i razgovarali sa kolegama o kriterijumima ocenjivanja i nastavnim planovima i programima, a sa socijalnim pedagogom škole Eminom Laštrić o prilagođavanju nastavnih programa učenicima. Tokom popodneva i večeri direktor škole Zoran Bjelopetrović i koordinator za OŠ „Stoja“, Ina Plejić Morarević, su poveli nastavnike u obilazak kaštela Morosini-Grimani u Svetvinčentu i uljaru Chiavalon u Vodnjanu.

foto