Читалићи 2021

Основна школа “Доситеј Обрадовић” из Сомбора учествовала је у
Међушколском образовно-васпитном пројекту „Читалићи 2021”
Неговање и развијање вештина
Читање и разумевање прочитаног
и
Писмено изражавање биле су главне ученичке компетенције које су се
развијале и неговале ове године.
Пројекат је подржан и прзнат од стране Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије
Организатори: ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац
Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац
УГ „Читалићи”, Алексинац
у сарадњи са
Порталом за учење српског језика у дијаспори „Словце”, Њу Венеп
(Холандија)
Републичким педагошким заводом, Бања Лука (Република Српска)
Удружењем за културу, науку и опште послове „Стари поток”, Кочани (С.
Македонија)
Друштвом школских библиотекара Србије
Министарством културе и информисања Републике Србије
Р А С П И С А Л И С У К О Н К У Р С
Смотра читалаштва „Читалићи 2021.”
са темом
„Једини начин да имаш пријатеља јесте бити пријатељ.”
(Емерсон)
за предшколце и ученике основних и средњих школа Србије и других земаља,
ученике српских школа у дијаспори,
наставнике, стручне сараднике, студенте србистике и сродних предмета
У категорији Креативци учествовали су ученици 1. и 5. разреда наше
школе под менторством учитељице Мирјане Лазиница и наставника српског
језика и књижевности Небојше Стојилковића који је био именован и за место
општинског координатора Читалића ове године.
Ученици су се такмичили у креирању читалачког дневника развијањем
Медијске писмености кроз вештине – Разумевање прочитаног и Писмено
изражавање.
• циљна група – предшколци, основци и средњошколци у Србији, Републици Српској,
Македонији и другим земљама партнерима;
Циљеви програма су били:
– Развијање љубави према књизи и неговање предчитачких и читалачких навика од
најранијег
узраста, а затим даље стицање, развијање и неговање вештина Читање и
разумевање прочитаног и Писмено изражавање;
– неговање љубави према књигама и књижевном стваралаштву;

– оспособљавање ученика да користе информације у свим облицима и на свим
медијима у циљу неговања критичког и креативног мишљења;
– неговање права на сопствено мишљење и слободу изражавања;
– развијање навике читања и коришћења библиотечких услуга у циљу овладавања
вештином
целоживотног учења уз истицање значаја школске библиотеке у васпитно-
образовном процесу и животу школе, као и општинске библиотеке у животу
заједнице;
– развијање позитивних људских вредности и способности самовредновања;
– развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања
припадности
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика,
традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне
баштине;
– развијање тимског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и
наставницима, као и неговање сарадништва међу свим актерима културног
живота уже и шире заједнице – школе, библиотеке, издавачке куће, удружења…;
– рад на видљивости неговањем позитивног односа према свим учесницима
пројекта (јавно
награђивање, похваљивање, захваљивање).
Исходи (веома битни по ЗУОВ-у и МПНТР-а):
– ученици течно читају књижевна дела, разумеју текст који читају у себи, постижу
брзину у писању текста и хватању бележака писнаим словима ћирилице;
– ученик уме да тражи, процени, преради и користи информације доступне путем
различитих медија (књиге, новине, интернет, друштвене мреже…);
– ученик уме да изрази ставове на демократичан начин а у складу са личним,
друштвеним,
образовним и др. релевантним циљевима);
– ученик обогаћује сопствени унутрашњи живот и способан је да процени своје и
туђе поступке;
– ученик развија осећање припадности сопственој породици, нацији и култури уз
поштовање
традиције, идентитета и културе других заједница;
– ученик/ ментор је способан да ефикасно и конструктивно ради као члан тима,
групе,
организације и заједнице;
– ученик/ментор повећали дигиталне, друштвене и грађанске компетенције.
Методе
Вођење читалачког дневника
– ученици стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу за
читањем „с оловком у руци” (трагање за информацијама, студиозност,
посвећеност, усресређеност);
– ученици стичу навику читања и развијају љубав према књигама (неговање
грађанских вредности, квалитетно коришћење слободног времена, богаћење
диховног живота појединца – емпатија, солидарност, мештовитост,
креативност, критичност…);
Тестирање разумевања прочитаног

– ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликовање
битно од небитног
(развијање критичког читања и мишљења у функцији учења);
– ученици повећавају способност закључивања, аргументације, концизног
исказивања суштине;
Након осмомесечног менторског вођења пројекта у школи и читања књига,
дечјег рада, труда ученика, кооперативног, интерактивног и сугестивног вођења
њихових стваралачких и креативних идеја, добили смо резултате у виду неколико
читалачких дневника у нашој школи.
Њихове вредне и креативне ручице и читалачко искуство са ставом и оловком
у руци довеле су до креирања њихових читалачких дневника са пратећим
текстовима и илустрацијама у вези са романима, са обавезним задатком* који је
неизоставан део у раду, дошли смо до ужег избора троје ученика који су
представљали нашу школу на овом међушколском образовно-васпитном пројекту
у Алексинцу.
То су Светозар Лекин и Марко Обрадовић, ученици 1.разреда, одељења 1-3
(ментор уч. Мирјана Лазинца) и Катарина Лекин, ученица 5. разреда, одељење 5-3
(ментор наст. срп. јез. Небојша Стојилковић).
Њих троје освојили су 4. место на републичком нивоу такмичења и за свој
рад и труд награђени дипломама, захвалницама и пригодним поклонима након
свечане доделе диплома награђеним ученицима из Србије, Македоније и Р. Српске
koja je била организована у Алексинцу.
Због приватних разлога ученици и наставници-ментори били су спречени да тог
свечаног дана отпутују на југ Србије по своје вредне награде и дипломе.
Надамо се да ће се ученици наше школе следеће школске године укључити у
већем броју и поново бити успешни као и до сада.
Извештај завршавамо главним слоганом Читалића 2021, а то је:
– Да до неба могу стићи, знају само Читалићи!

* ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК укључивао је:
– Представи једно дело са Читалачког списка за дати узраст и креирај
Споменар једног од јунака
одабране књиге (споменар треба да припада неком од јунака одабране књиге,
а у њега треба да
се упишу пријатељи тог лика, или особе које су са њим/њом некако повезане;
власник споменара
осмишљава питања, они који се уписују одговарају на та питања, а
споменари су обично испуњени лепим мислима, сличицама и сл.
Верујемо да ћеш уживати док истражујеш све могућности споменара.
Смотра читалаштва „Читалићи”
https://citalici.wordpress.com/ e-mail: citalici.pisalici@gmail.com
У прилогу можете видети неколико фотографија учесника Читалачке смотре
2021, али и њихових радова (читалачких дневника) који илуструју креативност,
озбиљност приступа романима, иновативност у обради текста, њихову
преданост, истрајност и вредне руке наших пожртвованих ученика у време

пандемије, онлајн учења који су доказ да је израда дневника изазов коме су они
дорасли и нису одустали упркос бројним обавезама које свакодневно имају.
Хвала колегиници Мирјани Лазиница на спољашњој мотивацији.
Велико хвала и преданим родитељима/сарадницима без којих овај пројекат не
био био у потпуности могућ, подржан и остварен у потпуности у сомборској
општини
До следеће смотре, остајте здраво!

Фотографије можете видети овде.

UZBUDLJIVO LIRSKO PUTOVANJE

Povodom Međunarodnog dana knjige za decu Dečji edukativni centar “DecaArt” iz Bačke Topole organizovao je u ovo neveselo vreme pandemije virusa “uzbudljivo lirsko putovanje na kojem su devojčice i dečaci uronili u svoje snove, maštu i ispoljili brigu za svet koji su odrasli pokvarili” kako reče organizator. “Ovo je bila prilika da se naši najmlađi uzdignu iznad sive svakodnevice i sačuvaju od prebrzog odrastanja, pogotovu u ovom trenutku kada svet posrće nakon duge i bezglave trke sa vremenom.”
Učenici iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije “latili su se pera i izatkali najšarenije pesme i priče i pokazali da moramo više da ih poštujemo i više da im verujemo”. Više od 700 pesama i priča poletelo je preko mejla do članova žirija koji je đacima pružio prijateljsku podršku, neke od pesama “uglancao” dodatno kako bi kasnije dospele do budućih zbornika.
Žiri je bio u sastavu: Mirjana Bulatović, Milica Kristijan Njari, Miroslav Kokošar i Tode Nikoletić. Ova marljiva petorka sa uživanjem je, kako kažu, čitala dospele priče i pesme, radove učenika i izdvojila one koji su bili malo uspešniji od drugih kako bi “oplemenili dane karantina i podstakli da se svi više posvetimo deci – dragocenom semenu boljeg čovečanstva”.
Iz Osnovne škole “D. Obradović” Sombor učestvovali su učenici osmog razreda sa nekoliko svojih radova (pesama i priča). Nagrađeni su literarni rad na temu Verujem u bolje sutra učenice Anđele Vasiljević iz 8/2 i pesma učenika Veljka Učura pod zadatim nazivom Stihom protiv korone, takođe iz odeljenja 8/2. Mentor učenika bio je nastavnik srpskog jezika Nebojša Stojilković.
Učenicima su dodeljene i diplome i nagrade, koje će naknadno biti dostavljene nakon ukidanja vanrednih mera. Svoje diplome mogli su preuzeti i na Fejsbuk stranici dečjeg centra jer je i sam konkurs bio organizovan putem onlajn komunikacije zbog vanredne situacije. Deca su i ovom prilikom pokazala koliko mogu biti kreativna, ozbiljna, odgovorna, šaljiva i u teškim trenucima. Hvala im na tome.

ЋИРИЛИЦА, ТО СМО МИ

КОНКУРС ЗА НАЈУРЕДНИЈУ И НАЈЛЕПШУ ЋИРИЛИЧНУ ЂАЧКУ СВЕСКУ

И ове године Завичајно удружење Срба “Коријени” из Сомбора у оквиру програма “Ћирилица пише срцем ” организовало је конкурс за избор најуредније и најлепше исписане свеске ћириличним писмом. Као и ранијих година и ове године послали смо свеске наших ученика на овај наградни конкурс. Прво место освојила је Милица Олујић 6-1, Даница Зељко, 5-1, друго место, Невена Мушикић 5-1, треће место и Милица Лазендић 5-1 четврто место. Ученице су добиле дипломе и поклон иконице .
Наставници који негују употребу ћирилице и важност ове манифестације у нашој школи су: Небојша Стојилковић и Јефимија Топаловић.

ОТВОРЕНА ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА “АНА ФРАНК, ИСТОРИЈА ЗА САДАШЊОСТ”

У четвртак 16. априла у Гимназији “Вељко Петровић” отворена је путујућа изложба под називом “Ана Франк, историја за садашњост” чији је главни организатор Едукативна дебатна мрежа из Београда. На отварању изложбе ученици ове школе читали су одломке из две књиге “Дневик” Ане Франк и “Семпер идем” Ђорђа Лебовића, које је за ову пригоду одабрала Снежана Клепић, професор српског језика и књижевности и главни координатор организације ове значајне изложбе у Сомбору. Приустни су могли чути и песму на јеврејском језику “Shalom Chaverim” коју су отпевали чланови Сомборског певчког друштва.
Изложба је заснована на вршњачкој едукацији па, уместо кустоса, кроз њу своје вршњаке и остале посетиоце, воде обучени ученици – водичи који појашњавају поруке паона. Овај важан задатак у нашој гимназији обавља 15 ученика од првог до трећег разреда , које су током дводневног семинара обучили тренери “Отворене комуникације”.
Кућа Ане Франк у Амстердаму у Холандији основана је с циљем очувања на успомене на ову вандредну девојчицу али и с циљем подизања свести о страхотама које су донели нацизам и холокауст.

“Прича Ане Франк и сви догађаји везани са њеним животом и смрћу могу нас и данас много чему научити. Циљ куће Ане Франк је упућивање позива сваком од нас да српечимо предрасуде и дискриминацију, чувамо слободу, подржавамо људска права и радимо на демократизацији друштва. Својим постојањем, кућа Ане Франк, тежи да надахне људе целог света Да се активно посвете остваривању тих идеала”.
Изложба ће у нашем граду гостовати до 30. маја. Посете у могуће радним данима у складу с радним временом школе, а улаз је слободан.

На отварању изложбе су били и ученици шестог два одељења наше школе, а посету реализовала Јефимија Топаловић, наставник српскг језика.