„Читајмо гласно“ заједно шести пут

Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара Друштво школских библиотекара Србије је организовало акцију „Читајмо гласно“.Акцију је подржало Министарство просвете у циљу промовисања читања,културе говора, неговања културе матерњег језика.
Наша школа се прикључила и ове године као и претходне овој манифестацији, знајући важност писане речи.Слоган наше школе од претходне године је„Од читања се расте“ и под тим слоганом смо желели да се и сваке наредне године обележава Национални дан књиге у нашој школи.Током целог дана су се промовисале књиге и важност читања.Идеја је као и што сте ви предложили да се у пет до дванаест прекине настава из свих предмета и да сваки наставник, учитељ заједно са децом прочита на глас материјал који је прикладан за тај предмет.Ученици су се упознали са знаменитим личносима који су својим делима и радом обогатили нашу кљижевност. Хвала свим наставницима, учитељима и ученицима који су нас подржали.

❤️Мали и велики у љубави❤️

Као и сваке године, ученици наше школе учествовали су у већ традиционалној акцији Мали велики у љубави. Акцију прикупљања средстава у виду хигијене, грицкалица, играчака, школског прибора, организује Црквена општина у Сомбору , а помоћ је намењена ШОСО са домом Вук Караџић и Дому за децу и омладину Мирослав Антић у Сомбору.

foto

ЧИТАЛИЋИ –КРЕАТИВЦИ

Наша школа је учествовала у Међушколском образовно-васпитном пројекту „Читалићи 2023.” подржаном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
К О Н К У Р С Смотра читалаштва „Читалићи 2023.” расписали су са темом „Словенске митологије и митолошких бића“, за предшколце и ученике основних и средњих школа Србије и других земаља, ученике српских школа у дијаспори, наставнике, стручне сараднике, студенте србистике и сродних предмета.
У категорији Читалићи Креативци учествовали су ученици 3. разреда наше школе :Тија Танковић, Јована Тодорић, Лазар Овцин, Марко Обрадовић, Дуња Мудринић.Веома успешно су испунили свој задатак под менторством учитељице Мирјане Лазинице у креирању читалачког дневника .

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

УЧЕНИЦИ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

Ученици који остварују право на бесплатне уџбенике:
-Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи).
-Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану,укључујући и ИОП 3.
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који васпитно-образовни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници(увећан фонт,Брајево писмо,електронсји формат).
-Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
-Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви,а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату,са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
-За ученике из социјално/материјално угрожених породица-примаоци новчане социјалне помоћи, РЕШЕЊЕ(копија ) којом се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
-За ученике који су у породици теће или свако наредно рођено дете које је у систему
школовања (средња школа, факултет),потврду васпитно –образовне установе о својству
ученика,односно студента.Поврда образовне-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
-За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налази се у
основној школи,школа не издаје потврду,јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
-За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном
образовном плану, није потребна посебна документација,јер школа поседује податке о
наведеним ученицима.

Рок за достављање потребне документације је 4. април 2023. године, библиотекарки школе!