Изложбе карикатура Бојана Јокановића “Сизиф у борби против правописних грешака“

У ОШ „Доситеј Обрадовић“ у петак, 1.2.2019. у 13.00 сати на отварање путујуће изложбе карикатура Бојана Јокановића “Сизиф у борби против правописних грешака“ и упознавање са културним контекстом у којем су карикатуре настале (Сизиф и његов посао, стање српског језика у актуелном тренутку). Изложба је део међушколског пројекта „За чистоту језика“ за промоцију писмености и развијање језичке културе. Намењена је свим основцима и средњошколцима, као и њиховим учитељима, наставницима и родитељима. Радови ће у ОШ „Доситеј Обрадовић“ бити изложени до 14.2.2019.
Надамо се да ћете искористити ову прилику и посетити изложбу.

БЕЗБЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА МЛАДИХ

У нашој школи је 29.1.2019.године одржано предавање на тему : Безбедна електронска
комуникација младих у организацији Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
Предавању су присуствовали ученици осмог разреда. На занимљив начин са ученицима је разговарано о следећим темама:

  1. Комуникација људи
  2. Манипулисање тинејџерима
  3. Светла и тамна страна друштвених мрежа
  4. Безбедна електронска комуникација

Циљ предавања је био да ученици освесте опасности електронске комуникације и
начине заштите, да са родитељима и наставницима остварују добру комуникацију, такође у циљу заштите на интернету.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће у наредном периоду наставити са
овим и сличним активностима, те постоји могућност да се предавањима присуствују и
други ученици.

Избор за спортисту 2018.године

Спортски савез Града Сомбора је 29.1.2019.године организовао манифестацију „Избор за спортисту 2018.године“. Том приликом награђени су наши ученици:
1. Михајло Лакић проглашен за најбољег пионира у основношколском спорту
2. Матија Рађеновић проглашен за најбољег пионира у олимпијским спортовима
Наставник физичког васпитања Роберт Катона је проглашен за најуспешнијег наставника године, а наша школа проглашена је за најуспешнију школу у спорту.

ЧЕСТИТАМО НАГРАЂЕНИМ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИКУ КАТОНА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности (број набавке 1/2019)

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2012 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка број 1/2019
од 29.01.2019. године, наручилац ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор позива сва
заинтересована лица да поднесу своју писану понуду, у складу са конкурсном
документацијом, за набавку услуге –УСЛУГА ФИЗИЧКОГ , ТЕХНИЧКОГ и
ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СОМБОР.