ХВАЛА СУНЦУ, ЗЕМЉИ, ТРАВИ

Наша школа је и ове године имала учешће у сегметну литерарних радова у оквиру Пројекта “Енергија је свуда око нас”. Ученица осмог разреда Илијана Шолајић
освојила је прво место, док је Лука Батинић , ученик шестог разреда заузео треће место. Ментор ученика била је Јефимија Топаловић, наставник српског језика.
Свечана долела награда била је на Факултету за економију и инжењерски менаџмент
у Новом Саду у уторак 24. јануара 2023. године.
Пројекат “Енергија је свуда око нас” реализује се од 2009. године у основним и
средњим школама Војводине под покровитељством Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за образовање,
управу и националне заједнице. Циљ пројекта је да се ученици наведу на
размишљање како да допринесу да се енергија ефикасније користи, да се
загађење смањи и природа сачува од штетних утицаја. Важно је да увиде да уприроди мора владати равнотежа и хармонија као и да је човек узрочник свих поремећаја до којих све више долази.
Пројекат има неколико категорија : модели и макете, ликовни радови, литерарни радови и мултимедијалне презентације.