ДАБАР У „ДОСИТЕЈУ“

У нашој школи је у протекле две недеље реализовано такмичење из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“. Такмичили су се сви ученици од петог до осмог разреда, као и ученици од првог до четвртог разреда, који похађају часове модула „Почетно програмирање и роботика“. Такмичењем је координирала наст.информатике Виолета Мајски.

фото