Физичка активност и хигијена

Патронажна сестра поливалентне патронаже из Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ ,Исидора Плавшић, спровела је здравствено васпитни рад у другом разреду на тему „Физичка активност и хигијена“.Ученици су били сусретљиви и Исидори пружили све одговоре на задату тему где су показали да имају већ доста развијену свест о важности хигијене и физичке активности.
У наредном периоду сарадња ће се наставити , планиране су различите едукативне радионице (о пубертетеу, расту и развоју …) прилагођене различитом узрасту деце.