Позив за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге физичког, техничког и противпожарног обезбеђења лица и имовине ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Сомбору за 2022.годину.

Понуду доставити на обрасце који се налазе у прилогу позива.

Понуђач је у обавези попунити све податке и доставити захтевану документацију из позива-додатни услови.

Прилог је овде