Читалићи 2021

Основна школа “Доситеј Обрадовић” из Сомбора учествовала је у
Међушколском образовно-васпитном пројекту „Читалићи 2021”
Неговање и развијање вештина
Читање и разумевање прочитаног
и
Писмено изражавање биле су главне ученичке компетенције које су се
развијале и неговале ове године.
Пројекат је подржан и прзнат од стране Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије
Организатори: ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац
Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац
УГ „Читалићи”, Алексинац
у сарадњи са
Порталом за учење српског језика у дијаспори „Словце”, Њу Венеп
(Холандија)
Републичким педагошким заводом, Бања Лука (Република Српска)
Удружењем за културу, науку и опште послове „Стари поток”, Кочани (С.
Македонија)
Друштвом школских библиотекара Србије
Министарством културе и информисања Републике Србије
Р А С П И С А Л И С У К О Н К У Р С
Смотра читалаштва „Читалићи 2021.”
са темом
„Једини начин да имаш пријатеља јесте бити пријатељ.”
(Емерсон)
за предшколце и ученике основних и средњих школа Србије и других земаља,
ученике српских школа у дијаспори,
наставнике, стручне сараднике, студенте србистике и сродних предмета
У категорији Креативци учествовали су ученици 1. и 5. разреда наше
школе под менторством учитељице Мирјане Лазиница и наставника српског
језика и књижевности Небојше Стојилковића који је био именован и за место
општинског координатора Читалића ове године.
Ученици су се такмичили у креирању читалачког дневника развијањем
Медијске писмености кроз вештине – Разумевање прочитаног и Писмено
изражавање.
• циљна група – предшколци, основци и средњошколци у Србији, Републици Српској,
Македонији и другим земљама партнерима;
Циљеви програма су били:
– Развијање љубави према књизи и неговање предчитачких и читалачких навика од
најранијег
узраста, а затим даље стицање, развијање и неговање вештина Читање и
разумевање прочитаног и Писмено изражавање;
– неговање љубави према књигама и књижевном стваралаштву;

– оспособљавање ученика да користе информације у свим облицима и на свим
медијима у циљу неговања критичког и креативног мишљења;
– неговање права на сопствено мишљење и слободу изражавања;
– развијање навике читања и коришћења библиотечких услуга у циљу овладавања
вештином
целоживотног учења уз истицање значаја школске библиотеке у васпитно-
образовном процесу и животу школе, као и општинске библиотеке у животу
заједнице;
– развијање позитивних људских вредности и способности самовредновања;
– развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања
припадности
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика,
традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне
баштине;
– развијање тимског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и
наставницима, као и неговање сарадништва међу свим актерима културног
живота уже и шире заједнице – школе, библиотеке, издавачке куће, удружења…;
– рад на видљивости неговањем позитивног односа према свим учесницима
пројекта (јавно
награђивање, похваљивање, захваљивање).
Исходи (веома битни по ЗУОВ-у и МПНТР-а):
– ученици течно читају књижевна дела, разумеју текст који читају у себи, постижу
брзину у писању текста и хватању бележака писнаим словима ћирилице;
– ученик уме да тражи, процени, преради и користи информације доступне путем
различитих медија (књиге, новине, интернет, друштвене мреже…);
– ученик уме да изрази ставове на демократичан начин а у складу са личним,
друштвеним,
образовним и др. релевантним циљевима);
– ученик обогаћује сопствени унутрашњи живот и способан је да процени своје и
туђе поступке;
– ученик развија осећање припадности сопственој породици, нацији и култури уз
поштовање
традиције, идентитета и културе других заједница;
– ученик/ ментор је способан да ефикасно и конструктивно ради као члан тима,
групе,
организације и заједнице;
– ученик/ментор повећали дигиталне, друштвене и грађанске компетенције.
Методе
Вођење читалачког дневника
– ученици стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу за
читањем „с оловком у руци” (трагање за информацијама, студиозност,
посвећеност, усресређеност);
– ученици стичу навику читања и развијају љубав према књигама (неговање
грађанских вредности, квалитетно коришћење слободног времена, богаћење
диховног живота појединца – емпатија, солидарност, мештовитост,
креативност, критичност…);
Тестирање разумевања прочитаног

– ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликовање
битно од небитног
(развијање критичког читања и мишљења у функцији учења);
– ученици повећавају способност закључивања, аргументације, концизног
исказивања суштине;
Након осмомесечног менторског вођења пројекта у школи и читања књига,
дечјег рада, труда ученика, кооперативног, интерактивног и сугестивног вођења
њихових стваралачких и креативних идеја, добили смо резултате у виду неколико
читалачких дневника у нашој школи.
Њихове вредне и креативне ручице и читалачко искуство са ставом и оловком
у руци довеле су до креирања њихових читалачких дневника са пратећим
текстовима и илустрацијама у вези са романима, са обавезним задатком* који је
неизоставан део у раду, дошли смо до ужег избора троје ученика који су
представљали нашу школу на овом међушколском образовно-васпитном пројекту
у Алексинцу.
То су Светозар Лекин и Марко Обрадовић, ученици 1.разреда, одељења 1-3
(ментор уч. Мирјана Лазинца) и Катарина Лекин, ученица 5. разреда, одељење 5-3
(ментор наст. срп. јез. Небојша Стојилковић).
Њих троје освојили су 4. место на републичком нивоу такмичења и за свој
рад и труд награђени дипломама, захвалницама и пригодним поклонима након
свечане доделе диплома награђеним ученицима из Србије, Македоније и Р. Српске
koja je била организована у Алексинцу.
Због приватних разлога ученици и наставници-ментори били су спречени да тог
свечаног дана отпутују на југ Србије по своје вредне награде и дипломе.
Надамо се да ће се ученици наше школе следеће школске године укључити у
већем броју и поново бити успешни као и до сада.
Извештај завршавамо главним слоганом Читалића 2021, а то је:
– Да до неба могу стићи, знају само Читалићи!

* ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК укључивао је:
– Представи једно дело са Читалачког списка за дати узраст и креирај
Споменар једног од јунака
одабране књиге (споменар треба да припада неком од јунака одабране књиге,
а у њега треба да
се упишу пријатељи тог лика, или особе које су са њим/њом некако повезане;
власник споменара
осмишљава питања, они који се уписују одговарају на та питања, а
споменари су обично испуњени лепим мислима, сличицама и сл.
Верујемо да ћеш уживати док истражујеш све могућности споменара.
Смотра читалаштва „Читалићи”
https://citalici.wordpress.com/ e-mail: citalici.pisalici@gmail.com
У прилогу можете видети неколико фотографија учесника Читалачке смотре
2021, али и њихових радова (читалачких дневника) који илуструју креативност,
озбиљност приступа романима, иновативност у обради текста, њихову
преданост, истрајност и вредне руке наших пожртвованих ученика у време

пандемије, онлајн учења који су доказ да је израда дневника изазов коме су они
дорасли и нису одустали упркос бројним обавезама које свакодневно имају.
Хвала колегиници Мирјани Лазиница на спољашњој мотивацији.
Велико хвала и преданим родитељима/сарадницима без којих овај пројекат не
био био у потпуности могућ, подржан и остварен у потпуности у сомборској
општини
До следеће смотре, остајте здраво!

Фотографије можете видети овде.