Drugo polugodište počinje 18.1.2021.

Nastava u drugom polugodištu počinje u ponedeljak 18.1.2021. za oba ciklusa kao 1. septembra.

Prva grupa u prvom ciklusu od 7.30h, a druga od 10h. Prva grupa u drugom ciklusu 7.45h, a druga od 11h.

Raspored časova i dežurstva nastavnika ostaju isti kao i 1. septembra. Poštuju se sve epidemiološke mere.

Roditelji mogu da biraju da li će im dete ići online ili u školu. O tome treba da obaveste odeljenske starešine.