Google Clasroom za online nastavu

Određen broj nastavnika će koristiti Google Učionicu za online nastavu. Da bi pohađali online nastavu potrebno je da na vaše android uređaje preuzmete sa Play prodavnice (Play Store) aplikaciju Google Classroom. Kada otvorite aplikaciju Google Classroom u gornjem desnom uglu izaberite opciju +, u padajućem meniju izaberite opciju pridruži se predmetu (Join Class). Izborom ove opcije pojavit će vam se polje za unos koda predmeta. U navedeno polje unesete kod za predmet i kliknete opciju Pridruži se (Join). Kodove ćete ili dobiti na email ili će vam odeljenske starešine poslati.

Ukoliko Google učionici pristupate sa računara, potrebno je u google pretraživač ukucati Google Classroom i izabrati prvi rezultat Google Classroom. Otvorit će vam se prozor u kojem ponovo u gornjem desnom uglu imate opciju + za pridruživanje predmetu, i ostatak postupka je isti kao i u slučaju prijave preko android uređaja.