ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Редни број: 3/2019

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1, 2 , 3 и 4.  РАЗРЕДА И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8.  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јеовде.