Стручна оцена понуда у јавној набавци

Извештаја о стручној оцени понуда у јавној набавци мале вредности услуга организације извођења екскурзија и наставе у природи за ученике ОШ“Доситеј
Обрадовић“у Сомбору у шк.2018/2019.г у поступку јавне набавке мале вредности директор је донео одлуку.

Европска недеља програмирања 2018.

У школи ће се одржати уводно предавање о програмирању, а затим ће бити одржане следеће радионице:

1. „Програмирање чашама“

2. „Програмирање у Скречу“ – 2 нивоа: Израда филмића за заинтересоване ученике нижих разреда и израда игрице за заинтересоване ученике виших разреда

3. „Програмирање и управљање роботом“.

“Рециклажа није баламажа“

“Рециклажа није баламажа“

На позив наставнице биолигије Драгане Секулић у ОШ „Доситеј Обрадовић“ 5.10. 2018. одржано је предавање на тему “Рециклажа није баламажа“. Предавање је одржао Андрија Пензеш, испред ЈКП„Чистоћа“. На предавању су ученици упознати са појмом и значајем рециклаже. Било је речи о делатности Рециклажног центра, о досадашњим акцијама, плановима за будућност, затим о сировинама које се могу или не могу рециклирати.
Ученици су позвани да се укључе у процес рециклаже, као изузетно важне активности која доприноси очувању животне средине. На крају су ученицима подељени пригодни поклони а Школа је добила посуде за сакупљање папира. Овом предавању претходило је потписивање уговора о сарадњи наше школе и ЈКП „Чистоћа“ чиме се и ОШ „Доситеј Обрадовић“ укључила у акцију прикупљања материјала за рециклажу (папир, картон, пластичне флаше и лименке) који ће се потом продати Рециклажном центру. На тај начин допринећемо очувању животне средине, забавити се и зарадити.