ПРВИ СУСРЕТ СА ЕКСПЕРИМЕНТОМ

Захваљујући подршци учитељице Зорице Грба Богишић, ученици III 2 одељења ОШ “Доситеј Обрадовић”, имали су прилику да се друже и уче са студентима Педагошког факултета из Сомбора. Наталија Жујовић, студенткиња докторских наука на овом факултету, је са ученицима утврдила успешно усвојено градиво из предмета Природа и друштво, а из области магнетизма и електрицитета и час употпунила експериментима са којима је пре месец дана наступила на овогодишњем Фестивалу науке у Новом Саду.

Ученици су, примењујући стечено знање и играјући се са две поменуте појаве, успешно раздвајали смеше, покретали предмете које је наизглед немогуће покренути, и проверавали сопствену прецизност и стрпљење играјући се са “спретном руком”. На другом часу поновили су овогодишње градиво везано за неживу природу, својства воде, процес њеног кружења у природи и међусобну повезаност живе и неживе природе ( услови живота, станишта и сл. )

Крај школске године искоришћен је да се са ученицима разговара и о актуелним темама и градиво предмета повеже са климатским променама као последицом негативног деловања човека. Ученицима су приказане последице ефекта стаклене баште који последњих деценија доприноси порасту температуре ваздуха на Земљи.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2018/2019.

Преко специјализованих секција на овим страницама можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и видети све статистичке податке о основним и средњим школама који могу помоћи у правилном одабиру школе.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 4/2018

Документација:

  1. 20180614_poziv za dostavu ponude zamena prozora
  2. 20180614_konkursna dokumentacija – radovi – JN 4-2018 OS DOSITEJ OBRADOVIC

ČEPOM DO OSMEHA

HUMATIRANO – EKOLOŠKA AKCIJA U OŠ”DOSITEJ OBRADOVIĆ”

Učenici OŠ “Dositej Obradović” predvođeni Slavicom Grba, nastavnicom matematike, i ove školske godine prikupili su znatan broj plastičnih čepova koji se kasnije recikliraju, a novac dobijen recikliranjem se ulaže u kupovinu pomagala koja pomažu osobama sa invaliditetom.
– U prikupljanju čepova ne učestvuju samo učenici, nego i njihove bake, deke, komšije, rodbina, nastavnici naše škole kao i zaposleni u školi. Čepovi su stizali iz raznih krajeva : Gakovo, Bezdan. Monoštor, Subotica, Novi Sad i Lazarevac. Na ovaj način razvija se ekološka svest kako kod dece tako i kod odraslih o tome koliko je plastici potrebno da se razloži u zemlji -rekla je Slavica Grba.