ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 5. И 7. РАЗРЕДА

Ученици петог и седмог разреда ће у четвртак 21.09.2017. радити иницијални тест из математике. Тестирање почиње у 13,00 часова и траје 45 минута. Тај дан су скраћени часови по 5, а велики одмор 10 минута.
На тестирању ученици решавају непознате задатке и могу да провере своје знање у
одређеним областима предмета. Постигнућа на тесту се не оцењују, ученици треба да
понесу одговарајући прибор(графитну и хемијску оловку, гумицу), тестови не морају да се попуњавају хемијском оловком и могу да користе додатни празан папир за рад који предају заједно са тестом.