ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 5. И 7. РАЗРЕДА

Ученици петог и седмог разреда ће у четвртак 14.09.2017. радити иницијални тест из
српског језика, а 21.09.2017. из математике. Тестирање почиње у 13,00 часова и траје 45
минута. Тај дан су скраћени часови по 5, а велики одмор 10 минута.
На тестирању ученици решавају непознате задатке и могу да провере своје знање у
одређеним областима предмета. Постигнућа на тесту се не оцењују, ученици треба да
понесу одговарајући прибор(графитну и хемијску оловку, гумицу), тестови не морају да се
попуњавају хемијском оловком и могу да користе додатни празан папир за рад који
предају заједно са тестом .
Распоред одељења по учионицама:
5/1 учионица за српски језик
5/2 учионица за страни језик
5/3 учионица за математику
7/1 учионица за историју
7/2 учионица за географију
7/3 учионица за математику (до директора)
7/4 учионица за биологију