КОНТАКТ

ОШ „Доситеј Обрадовић“
Славише Вајнера Чиче 2
25000 Сомбор
Србија

Телефон: +381 (0)25 440 430

Fax: +381 (0)25 440 431

Е- mail : osdosobradovic@mts.rs

Интернет презентација: dositej-obradovic.edu.rs

Владимир Карановић osdosobradovic@mts.rs директор
Душанка Ћурувија dusanka.curuvija@dositej-obradovic.edu.rs педагог
Меира Мрђенов meira.mrdjenov@dositej-obradovic.edu.rs психолог
Душица Терзин dusica.terzin@dositej-obradovic.edu.rs библиотекар
Горан Ђурковић goran.djurkovic@dositej-obradovic.edu.rs рачунуводство
Маја Пенџић osdosobradovic@mts.rs секретар