КОНТАКТ

ОШ „Доситеј Обрадовић“
Славише Вајнера Чиче 2
25000 Сомбор
Србија

Телефон: +381 (0)25 440 430

Fax: +381 (0)25 440 431

Е- mail : osdosobradovic@mts.rs

Интернет презентација: dositej-obradovic.edu.rs

Владимир Карановић osdosobradovic@mts.rs директор
Душанка Ћурувија dusanka.curuvija@dositej-obradovic.edu.rs педагог
Меира Мрђенов meira.mrdjenov@dositej-obradovic.edu.rs психолог
Ирена Веселиновић dositejsombor.sk.bibl.1@gmail.com библиотекар
Горан Ђурковић osdosobradovic@mts.rs рачунуводство
Маја Пенџић osdosobradovic@mts.rs секретар